Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.

KOMU udělujete souhlas se zpracováním údajů
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ  28733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec 460 01, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 289 (dále jen „Správce“).  Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

JAKÉ údaje budeme zpracovávat
Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují toliko níže zaškrtnuté položky:

 • jméno
 • příjmení

Kontaktní údaje:

 • ulice a  číslo popisné
 • město
 • PSČ
 • stát
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné (i elektronické) interakce mezi Vámi a námi
 • geolokační údaje
 • informace z internetového prohlížeče, který používáte (informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích)
 • údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní či následné smluvní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů.

Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

ÚČEL, pro který údaje zpracováváme
Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy vyhodnocení a kontaktování v případě výhry v soutěži projektu Správce.

K tomuto účelu mohou být Vaše údaje dále marketingově zpracovávány, analyzovány, profilovány, shromažďovány, monitorovány, vyhodnocovány a uchovávány s cílem přizpůsobit informace Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby, a to vždy s maximálním ohledem na Vaše práva a zájmy.

DOBA, po kterou budeme údaje zpracovávat
Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než do 31.12.2024 nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V této souvislosti Vás upozorňujeme a zdůrazňujeme, že souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Další podrobnosti související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v Poučení Správce, které je přílohou tohoto souhlasu.